Certificeringen

Bij In Person hechten we veel waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Bekijk hieronder de keurmerken en certificaten. Alle vestigingen hebben de volgende certificaten: ABU, SNF en SNA. De vestigingen Bouw, Doetinchem, Hoeksche Waard, Hoofddorp en Lichtenvoorde zijn aangesloten bij VCU.

ABU
De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap. En voor het naleven van de cao, Arbowet en andere wet- en regelgeving. Niet alleen de uitzendkracht profiteert van een goede cao, ook de inlener krijgt zekerheid op een goede naleving van de regelgeving. Kwalitatief goed uitzendwerk is ook van maatschappelijk belang, omdat het voor veel uitzendkrachten een opstap naar een vaste baan is. 

SNF
De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. 

SNA
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk, omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. 

VCU
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laten uitzendorganisaties zien veilig en gezond werken belangrijk te vinden. 

Sluiten