Melden van klachten

Vind jouw baan

Heb je een klacht en kom je er samen met je contactpersoon bij In Person niet uit, dien de klacht in middels het formulier hieronder. Denk aan klachten over je salaris, loonstroken, planning en gewerkte uren.

Melden van ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag
Discriminatie, (seksuele) intimidatie, fysiek of verbaal geweld wordt binnen Timing beslist niet geaccepteerd. Geen enkel excuus wordt wat dat betreft aanvaard. We vragen je om lastige/ongewenste situaties bespreekbaar te maken met de betrokken collega of leidinggevende op je werkplek. Je kunt het ook bespreekbaar maken bij je intercedent van Timing. Kom je er samen niet uit? Vul dan dit formulier in: 

Wat is uw naam?
Geboortedatum:
ailadres:
Werkgever
Contactpersoon bij In Person:
Datum klacht:
Klacht over:

Klacht over dienstverlening indienen
Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening, denk aan te late of verkeerde betaling, de planning van diensten etc. Kun je er ook voor kiezen om dit te melden bij onze afdeling Compliance, via dit formulier:

Wat is uw naam?
Geboortedatum:
ailadres:
Werkgever
Contactpersoon bij In Person:
Datum klacht:
Klacht over:

Melding illegale praktijken en ernstige misstanden
De meldregeling misstanden is bedoeld om misstanden binnen In Person te signaleren. Misstanden die via de meldregeling misstanden aan het licht komen, moeten een maatschappelijk belang schaden.

Alle medewerkers kunnen door middel van de meldregeling misstanden problemen of vermoedens van misstanden melden. Een misstand kan te maken hebben met fraude, intimidatie, corruptie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften.

Melden misstanden kan worden omgeschreven als het door een medewerker (de melder) bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken. Deze praktijken vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een (groot) maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen kunnen ondernemen.

In de meldregeling misstanden kun je lezen wanneer en bij wie je misstanden kunt melden. En hoe het vervolgproces, inclusief borging van beschermingsmaatregelen, verloopt.

Sluiten