Melden van klachten

Vind jouw baan

Visie op klachten
In Person streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van haar uitzendkrachten, klanten en eigen medewerkers. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Wij nemen iedere klacht serieus waardoor wij blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking. Ons uitgangspunt is om in alle gevallen in onderling overleg met jouw contactpersoon bij In Person tot een oplossing te komen.

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich onheus bejegent of de zaken lopen anders dan verwacht.

Doel
Wij nemen iedere klacht serieus waardoor wij blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking.

Procedure
1. Ontvangst en registratie van de klacht
Onze collega van de Centrale Service Desk registreert de klacht middels het digitale klachtenformulier. Hij leest de omschrijving van de klacht voor aan de klant en past de omschrijving aan tot de klant akkoord gaat met de inhoud.

2. Persoon wordt geïnformeerd over de procedure

3. Bepalen afhandeling van de klacht
Onze collega van de Centrale Service Desk bepaalt welk persoon geschikt is om de klacht af te handelen. Doorgaans is dat de leidinggevende van de betrokken vestiging, afdeling of medewerker bij In Person. De naam en de functie van de persoon die klacht afhandelt wordt vastgelegd op het digitale klachtenformulier.

4. De melding wordt via de Self Service Desk verstuurd naar de afhandelaar

5. Afhandeling van de klacht
De afhandelaar neemt binnen vijf werkdagen contact op met de klant en/of flexkracht. Hij of zij streeft ernaar de klacht direct op te lossen of stemt af welke maatregelen er worden getroffen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Zodra de klacht is afgehandeld zal dit in de melding verwerkt worden.

6. Rapportage en analyse
Per kwartaal wordt er een totaalrapportage gemaakt van alle klachten die bij de Centrale Service Desk zijn binnengekomen en opgenomen in een analyse. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd en advies uitgebracht met betrekking tot bijsturing en eventueel noodzakelijke landelijke preventieve maatregelen.

Sluiten