Ontevreden?

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een werkomgeving waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. In de omgang met elkaar streven wij openheid en eerlijkheid na.

Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Wij nemen iedere klacht serieus. Ons uitgangspunt is om in alle gevallen eerst in onderling overleg met jouw contactpersoon bij In Person tot een oplossing te komen. Kom je er samen met je contactpersoon niet uit, dan kun je hier een klacht indienen.

Soorten meldingen

Heb je een vertrouwenspersoon nodig?

Je kunt op je werk te maken krijgen met verschillende vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, roddelen en agressie. Daarnaast kan je tegen onethische en integriteitszaken aanlopen. Dat zijn zaken waarvan je denkt dat die ├ęcht niet door de beugel kunnen of tegen wet- en regelgeving ingaan. Ook nemen we veiligheid zeer serieus. Mocht jij je niet veilig voelen en niet weten tot wie je je moet wenden als je tegen problemen aanloopt, is het prettig dat je met je problemen terecht kunt bij een vertrouwenspersoon.

Vul daarvoor eenvoudig dit formulier in. Een vertrouwenspersoon neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Taak vertrouwenspersoon 
De taak van een vertrouwenspersoon is om naar jouw probleem te luisteren en te zoeken naar oplossingen. Er wordt dan zoveel mogelijk gezocht binnen de bestaande procedures maar soms lukt dat niet. De vertrouwenspersoon gaat dan in overleg met jou om te kijken welke stappen genomen kunnen worden.

Geheimhoudingsplicht
Alles dat je in de gesprekken met de vertrouwenspersoon bespreekt zal als vertrouwelijk behandeld worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming mag hij/ zij nooit iets over de inhoud van de gesprekken naar buiten brengen. De vertrouwenspersoon zal je melding altijd naar eer en geweten opvolgen.

Klacht over dienstverlening indienen

Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening, denk aan te late of verkeerde betaling, de planning van diensten etc. Kun je er ook voor kiezen om dit te melden bij onze afdeling Compliance, via dit formulier.

Een misstand melden

De meldregeling misstanden is bedoeld om misstanden binnen In Person te signaleren. In de meldregeling misstanden kun je lezen wanneer en bij wie je misstanden kunt melden en hoe het vervolgproces, inclusief borging van beschermingsmaatregelen, verloopt. Misstanden die via de meldregeling misstanden aan het licht komen, moeten een maatschappelijk belang schaden.

Lees hier de meldregeling misstanden van In Person.

Alle medewerkers kunnen door middel van de meldregeling misstanden problemen of vermoedens van misstanden melden. Een misstand kan te maken hebben met fraude, intimidatie, corruptie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften.

Melden misstanden kan worden omgeschreven als het door een medewerker (de melder) bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken. Deze praktijken vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een (groot) maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen kunnen ondernemen.

Gaat een misstand over een persoonlijke aangelegenheid, dan is de meldregeling misstanden niet op zijn plaats. Gebruik hiervoor een van bovenstaande formulieren.