Teamleider Verpakking

Over de functie

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN:

- Onderhoud contacten met alle medewerkers en stuurt, begeleidt en geeft leiding aan de onder hem ressorterende afdeling;
- De medewerkers motiveren en er zorg voor dragen dat zij de juiste informatie krijgen m.b.t. de productieplanning, doelstelling en sociaal beleid;
- Controleert dagelijks de voortgang van de werkzaamheden en ziet er op toe dat dit geschiedt conform de werkinstructies en procedures van HACCP richtlijnen;
- Zorgt voor een juiste administratieve afhandeling m.b.t. HACCP en goederenstromen;
- Ziet toe dat opleiding en instructies aan machines en apparaten alleen geschiedt door daartoe bevoegde personen;
- De Teamleider Verpakking is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het directie beleid.

BELANGRIJKSTE TAKEN:
- Stuurt zijn afdeling(en) zo aan dat duidelijk is dat nooit afgeweken mag worden van de werkinstructies en procedures, zoals omschreven in HACCP en productieboeken, dan na overleg met de Plantmanager;
- Is bevoegd beslissingen te nemen die nodig zijn om de afdelingen te besturen zoals het stopzetten van productieprocessen op de afdeling wanneer niet hygiënisch en veilig gewerkt kan worden;
- Draagt er zorg voor dat de hem ten dienst staande middelen en machines op een verantwoorde manier worden behandeld, zodat daardoor geen defecten kunnen ontstaan;
- Draagt zorg voor een correcte naleving van de bedrijfsregels;
- Initieert zaken om te komen tot procesverbetering;
- Doet onderzoek om te komen tot rendement - efficiency verbetering;
- Signaleert tijdig onvolkomenheden omschreven in het productieboek;
- Draagt bij het uitvoeren van werkzaamheden zorg voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften;
- Houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de medewerkers;
- Houdt minimaal 2 x per jaar werkoverleg met zijn medewerkers;
- Zorgt voor een maandelijkse update van de vaardigheidstabel van zijn medewerkers;
- Houdt geregeld contact met zieke medewerkers en informeert dagelijks hierover personeelsplanning;
- Zorgt ervoor dat er wekelijks controles plaatsvinden op de voorraden;
- Is bekend met HACCP doelstelling en procedures en draagt zorg voor stipte naleving hiervan;
- Is verantwoordelijk voor correcte vermelding gegevens m.b.t. HACCP doelstelling;
- Levert een substantiële bijdrage voor het definiëren van het Arbo- en milieubeleid;
- Voert overige werkzaamheden uit welke voortvloeien uit voornaamste taken, maar niet afzonderlijk vernoemd zijn;
- levert een bijdrage tot handhaven van het hoge moreel in de onderneming, door harmonisch met anderen samen te werken.

Samenvatting

 • Vakgebied:
  • Productie
 • Opleidingsniveau:
  • HBO
 • Dienstverband: Vast dienstverband
 • Aantal uren per week: 40
 • Plaats: HOLTEN

Over het bedrijf

Fabrikant van vegetarische producten

Functie eisen

Het opleidingsniveau van een Teamleider Verpakking is HBO. Hoge eisen worden gesteld aan ordelijkheid, nauwkeurig en systematisch werken, integriteit en betrouwbaarheid. De Teamleider Verpakking is in staat eigen visies en standpunten te vormen en uit te dragen en functioneert als aanspreekpunt voor zijn medewerkers.

Contactgegevens vestiging Enschede

 • M.H. Tromplaan 1
 • 7511JJ Enschede
 • Telefoonnummer 053 - 430 99 72
 • Faxnummer 053-4301671
 • enschede@inperson.nl

Consultant

 • In Person Enschede
 • 053 - 430 99 72
Doorsturen
 

Gerelateerde vacatures

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden