Customer service supervisor

Over de functie

De customer service supervisor ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling. De CS supervisor geeft zelf operationeel leiding aan een kleine afdeling uitvoerende medewerkers (circa 5 tot 15 fte).

Doel van de functie:
Het uiteindelijke doel is de warehouse- en transportorders tegen van te voren door de afdelingsmanager vastgestelde marges, te gaan behandelen en klanten te informeren over te leveren dienst.

Leiding geven:
Het aansturen van team en resultaten behalen. Kernactiviteiten:

zorgt dat de vastgestelde resultaten (performance targets) voor het team behaald worden. Rapporteert de behaalde resultaten van het team
Geeft leiding aan een team van medewerkers in algemene zin op het gebied van organisatorische en personele aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders
Zorgt voor een effectief en efficiënt team met optimale arbeidsomstandigheden
Coördineert de dagelijkse werkzaamheden. Ziet toe op een doelgerichte voortgang van werkzaamheden en de navolging op standaards en normen. Bewaakt en waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden
Signaleert knelpunten in werkprocessen. Doet voorstellen tot efficiëntere werkwijzen en methoden
Verricht personele taken. Initieert en begeleidt structureel werkoverleg. Is betrokken bij de selectie en introductie van nieuwe medewerkers, het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken en het begeleiden en adviseren van medewerkers m.b.t. hun ontwikkeling. Beoordeelt de resultaten van medewerkers en stuurt deze zo nodig bij
Draagt zorg voor een optimale werkomgeving, om motivatie binnen het team te stimuleren.

Klanten adviseren:
Het adviseren van klanten over mogelijkheden van dienstverlening. Kernactiviteiten:

Geeft advies aan de klant over de mogelijkheden van alle type zendingen/orders/verschepingen o.b.v. de door de klant geleverde informatie. Wint hiertoe informatie in van interne operationele afdelingen
Biedt dienst en tarieven van de unit aan voor alle aan vervoersmodaliteiten gelieerde zaken zoals douane afhandeling, wegtransport, verzekeringen, tijdelijke opslag, etc
Stelt zelfstandig standaard offertes op conform organisatie format.

Bestaande klantrelaties operationeel beheren:
Het operationeel beheren van relaties om de klant te behouden. Kernactiviteiten:

Treedt op als contactpersoon voor de klant in geval van specifieke operationele vragen en operationele problemen
Lost operationele vragen en problemen op, waar nodig i.o.m. andere belanghebbende afdelingen
Draagt zorg voor de operationele afhandeling en voortgangsbewaking (o.a. aan de hand van KPI’s) van afwijkende diensten en producten (waaronder spoedbestellingen, speciale afhandelingen)
Signaleert verkoop mogelijkheden bij klanten en geeft deze door aan de leidinggevende
Belt offertes na en geeft gewenste vervolgacties door aan intern belanghebbenden indien vervolgacties gewenst zijn
Indien van toepassing, handelt claims en manco’s via de verzekeraar en klant af en legt gemaakte afspraken vast en bewaakt de voortgang ervan, overlegt, indien mogelijk, met de claims specialist.

Administratieve werkzaamheden verrichten:
Het verrichten van administratieve werkzaamheden. Kernactiviteiten:

Voert gegevens in m.b.t. de gestelde vragen en klachten in het geautomatiseerde systeem, legt gemaakte afspraken vast en rapporteert, indien aan de orde, aan de Manager conform richtlijnen
Maakt afspraken m.b.t. inkopen bij derden en legt deze vast
Signaleert het verlopen van offertes en neemt hier proactief actie op afwijkende diensten en producten (waaronder spoedbestellingen, speciale behandelingen)
Draagt zorg voor het filen van gemaakte offertes en verzorgt de overdracht van de files naar de belanghebbende afdelingen (zoals bijvoorbeeld operationele afdelingen en de administratie)
Verzorgt klant specifieke rapportages
Geeft zelfstandig uitvoering aan facturering aan klanten

Samenvatting

 • Vakgebied:
  • Logistiek/Inkoop/Transport
 • Opleidingsniveau:
  • HBO
 • Dienstverband: Vast dienstverband
 • Aantal uren per week: 40
 • Plaats: EINDHOVEN

Over het bedrijf

Wereldwijde internationale marktleider in transport.

Functie eisen

Kennis:

MBO/HBO werk- en denkniveau
Kennis op het gebied van de interne productie- en bedrijfsprocessen binnen de onderscheiden bedrijfsonderdelen en activiteiten
Kennis van toe te passen computerapplicaties

Specifieke functiekenmerken en vaardigheden:

Sociale vaardigheden voor het aansturen van het team
Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met klanten en probleemoplossend vermogen
Werkt servicegericht naar zowel klanten als collega’s en heeft overtuigingskracht bij het geven van advies
Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig in de Nederlandse en Engelse taal (afhankelijk van locatie kan de Duitse taal aanvullend zijn) voor het geven van informatie over producten en/of diensten en het voeren van standaard correspondentie.

Wat wij bieden

Een uitdagende en ambitieuze fulltime functie met mooie mogelijkheden.

Contactgegevens vestiging Enschede

Consultant

 • In Person Recruitment
 • 053-4835500
Doorsturen
 

Gerelateerde vacatures

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden