HumanCapitalCare 

Samenwerken aan gezondheid

HumanCapitalCare is uniek en toonaangevend in arbodienstverlening en gezondheidsmanagement.
Samen werken aan gezondheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt HumanCapitalCare organisaties op het gebied van arbo en gezondheid. Het doel is het creëren van optimale arbeidsomstandigheden zodat een organisatie beschikt over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Tevreden medewerkers presteren beter, en dat verhoogt de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat.

 

 

HumanCapitalCare site-01 (201612121744414441) 

 

   

Persoonlijke dienstverlening

HumanCapitalCare is een no-nonsense organisatie met een landelijke dekking en ruim 250 medewerkers.
Innovatief, transparant en ondernemend zijn kernwaarden. Human Capital Care handelt snel en efficiënt en stelt persoonlijke dienstverlening voorop. En altijd ligt de focus op kwaliteit. Natuurlijk wordt voldaan aan de maximale eisen op het gebied van certificeringen en verwerking van persoonsgegevens.

Gebruiksvriendelijke software

HumanCapitalCare heeft in eigen huis vier unieke internetapplicaties ontwikkeld die de dienstverlening ondersteunen.

De verslaglegging van de resultaten vindt plaats op persoonlijk, groeps- en organisatieniveau:

  • e-care,het integrale verzuiminformatiesysteem voor de werkgever; 
  • my-care, het persoonlijk gezondheidsdossier voor de werknemer; 
  • we-care, een rapportage over de statistische gegevens, adviezen en acties op afdelings- en organisatieniveau; 
  • med-care, het medisch dossier voor de bedrijfsarts.

De applicaties zijn afzonderlijk én gekoppeld te gebruiken, wat een grote meerwaarde biedt voor de verslaglegging. De rapportages zijn zeer gebruiksvriendelijk en bieden vergaande management- en persoonsgebonden informatie met betrekking tot gezondheid- en verzuimgegevens, statistieken en verzuim- en procesanalyses. Hierdoor kunnen doelgericht acties worden ondernomen.