NEDAP & In Person Payroll

In Person heeft een nauw samenwerkingsverband met technology bedrijf Nedap. Samen bedenken we en werken we aan innovatieve oplossingen voor de flexbranche. Een van die innovaties, ontwikkeld door Nedap, is het digitale urenregistratiesysteem PEP.

Pep Flex registreert de werkzaamheden van uitzend- en payrollkrachten. Dit verhoogt de efficiency, bespaart tijd, verschaft een duidelijk inzicht in gewerkte uren en leidt tot foutloze facturen.

PEP geeft online altijd een actueel inzicht in gewerkte en niet-gewerkte uren van medewerkers. Per kostenplaats is inzichtelijk op welke uren er gewerkt is. De centrale registratie en de verwerking van de urenverantwoording zorgt hiermee voor betrouwbare managementinformatie.

Pep Staff registreert ook de werkzaamheden van het eigen personeel van onze klant. Het werken met deze digitale registratiesystemen versnelt de ontwikkeling van ons ontzorgingsconcept en vergroot de openheid in de samenwerking tussen In Person Payroll en onze klanten. En de persoonlijke benadering blijft overeind!

Highlights

  • Digitale urenregistratie
  • Foutloze en supersnelle uren afhandeling
  • Besparing op administratie van uren
  • Basis voor betrouwbare managementinformatie