“Een robot kopen kan iedereen, het benutten van het menselijk potentieel is vele malen lastiger.”

Innoveren, verbeteren, optimaliseren. Het zijn de thema’s die in 9 van de 10 gesprekken terug komen. Wanneer we het in de Logistiek of Maakindustrie dan over innovatie hebben, gaat het bijna altijd over technologische innovatie. Zoals nu blijkt is dat een onjuiste focus. Uit de praktijk blijkt namelijk dat 75% van alle succesvolle innovaties niet bepaald wordt door technologie, maar door mensen. Door medewerkers van uw organisatie. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe kijk op innovatie: sociale innovatie.

De essentie van sociale innovatie gaat over nieuwe manieren van managen, organiseren en inrichten van arbeid. Om als organisatie echt duurzaam te verbeteren is een lange termijn focus noodzakelijk. Zoals de kop het al aan geeft: een robot kopen kan iedereen, maar de kwaliteiten van medewerkers inzetten om tot verbetering te komen vraagt om een compleet andere mindset. Henk Volberda, Hoogleraar Strategisch Management aan de Erasmus Universiteit én verbonden aan In Person zegt het nog treffender: “De komende jaren zijn de leiders die in direct contact staan met de werkvloer het meest succesvol met innovatie.”

En, wat levert het uiteindelijk op?

 De resultaten van sociale innovatie zijn spectaculair. Uit onderzoek van o.a. Henk Volberda blijkt dat het zorgt voor 16% omzetgroei, 13% winstgroei en 12% meer gelukkige medewerkers.
Benieuwd wat sociale innovatie voor uw organisatie kan betekenen? We vertellen het graag In Person.

Sociale innovatie in de flexibele schil

 Waar sociale innovatie al wordt toegepast heeft het vooral betrekking op de vaste medewerkers van een organisatie. Dat terwijl het onbenutte potentieel van flexkrachten juist enorm is. Flexkrachten hebben veel organisaties gezien, komen van buiten en hebben daardoor nog geen last van bedrijfsblindheid. De mogelijkheden om sociale innovatie vorm te geven zijn enorm. Graag delen we een aantal van onze praktijkervaringen en ideeën:

1. Zorg op alle mogelijke manieren dat (flexibele) medewerkers ideeën kunnen aandragen.
2. Vraag nieuwe (flexibele) medewerkers om  een praktisch ‘ 20-dagen-plan’ op 1 A4: wat valt jou na de eerste 20 dagen werken op en wat kunnen we anders en vooral beter doen?
3. Organiseer als leider/manager wekelijkse meetings met (een deel van) de mensen in het proces.
4. Benoem nooit één innovatiemanager: dat zorgt ervoor dat de rest van de organisatie zich niet verantwoordelijk voelt voor verbeteringen. Innovatie is een verantwoordelijkheid van alle (flexibele) medewerkers.