Wat doet In Person bij Post NL

PostNL Pakketten is marktleider in de distributie van pakketten binnen de Benelux. De bezorging van circa 400.000 pakketten per dag, welke jaarlijks groeit, vraagt om een bijzonder effectief en efficiënt logistiek proces. Sinds 2011 werken we op meerdere locaties intensief samen volgens een innovatief model: aanneming van werk.

Deze nieuwe dienstverleningsvorm past perfect binnen de nieuwe strategie van PostNL: maximale meebewegen in de vraag en het aanbod van klanten. Met aanneming van werk nemen wij de verantwoordelijkheid van een (deel)proces over van PostNL Pakketten. Waddinxveen was de eerste locatie in Nederland waar we gezamenlijk het nieuwe concept introduceerden, met succes.


Een nieuwe logistieke infrastructuur

PostNL Pakketten bevindt zich momenteel in een afrondende fase van transitie richting een logistiek regiebedrijf met een sterke focus op efficiëntie. Maximaal kunnen meebewegen in het aanbod van klanten speelt daarin een belangrijke rol. Belangrijke verandering in dit proces is de huidige structuur van 4 sorteercentra en 37 distributiecentra te vervangen door 18 gecombineerde sorteer- en distributiecentra. Een aantal van deze hybride depots hebben tevens een overslagfunctie (waaronder Waddinxveen en Amersfoort).

Medio 2011 sloten PostNL Pakketten en In Person een innovatieve samenwerkingsovereenkomst voor de allereerste overslaglocatie in Waddinxveen. Doelstelling van de overeenkomst: komen tot een optimaal concept dat vervolgens landelijk op nieuwe centra uitgerold kan worden. Concreet betekende dat het volledig uitbesteden van het sorteerproces, inclusief leiding en toezicht. We zijn enorm trots dat PostNL ons het vertrouwen heeft gegeven om op de eerste locatie het nieuwe concept uit te rollen.


Post NL en In Person
 

Unieke samenwerking

In Person vormt daarmee een integraal onderdeel van de supply chain waarbij gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid essentieel is. Facturatie vindt niet meer op urenbasis plaats maar op basis van output. Hierbij zijn medewerkers in dienst bij In Person en is hun verloning gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenpakket van In Person. In Person was de eerste partij waarmee PostNL Pakketten binnen de nieuwe logistieke infrastructuur op een dergelijke manier samenwerkte.

Met resultaat..

Waddinxveen vormde een jaar na de opstart de meest efficiënte locatie van PostNL Pakketten. Mede dankzij die resultaten is In Person sinds oktober 2012 ook verantwoordelijk voor het logistieke proces op locatie Amersfoort. En met resultaat.

- Een significante verlaging in arbeidskosten
- Een sterk verhoogde productiviteit
- De meest effeciënte PostNL Pakketten locatie (Waddinxveen)

Social Return als belangrijke pijler

Social return vormt een belangrijk onderdeel in de visie van PostNl Pakketten en In Person. Samen spraken we een ambitieuze doelstelling af: 15% van alle werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

PostNL Extra@Home

De nieuwste divisie van PostNL bedient nationale als regionale retailers met een innovatief businessmodel. Als HR-partner zorgt In Person voor de realisatie van een geraffineerd logistiek proces, waarin groei en flexibiliteit de toverwoorden zijn.

DHL

Op 5 locaties zijn we verantwoordelijk voor de flexibiliteit van DHL in het sorteerproces. De dynamiek van de markt zorgt ervoor dat het zwaartepunt in de nacht en de vroege ochtend liggen. Een mooie uitdaging..

PostNL E-Commerce

PostNL E-Commerce Services, is een van de grootste fulfilmentspecialisten van Nederland. 
Het verzorgt de gehele fulfilment flow: van opslag tot aan de verwerking en verzending van goederen.