Wet Werk en Zekerheid: oplossingen gehoord in de praktijk

De arbeidsmarkt blijft in beweging en met name op het gebied van wet & regelgeving komt er veel af op werkgevend Nederland. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is ingrijpend voor de juridische positie van werknemers en de (on)mogelijkheden voor het inrichten van een flexibele schil. De wijzigingen in roepen nogal wat vragen op. In het afgelopen jaar hebben wij intensief gesproken met onze relaties over de implicaties van de Wet Werk en Zekerheid. 

Uit deze gesprekken en de diverse kennissessies die we hebben georganiseerd, hebben wij voor u de meest gehoorde oplossingen samengebracht. Deze oplossingen hebben betrekking op de uitdagingen per 1 januari 2015; de aanzegtermijn, het concurrentiebeding en de proeftijd. Wilt u ook weten hoe andere organisatie omgaan met de wijzigingen? De top 3 met meest gehoorde oplossingen per thema zijn hieronder weergegeven.

Bovenstaand overzicht betreft oplossingen zoals wij deze tegenkomen in onze dagelijkse  praktijk. Het betreft heel nadrukkelijk geen advies van In Person, geen waardeoordeel of een juridische toetsing van de oplossingen. Doordat de regelgeving nieuw is, zijn de juridische consequenties van de verschillende oplossingen nog niet volledig te overzien. Zo is o.a. op dit moment nog onduidelijk wat wordt verstaan onder ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ bij het aangaan van een concurrentiebeding of relatiebeding.

 

Meer verdieping?

Maak een afspraak met een van onze collega’s of volg ons online nieuws voor o.a. de eerstvolgende kennissessies; inhoudelijke thema’s met veel ruimte voor interactie en oplossingen uit de praktijk. Wilt u weten wat er allemaal gaat veranderen in de komende periode? Klik hier voor het meest recente schematische overzicht van alle wijzigingen, ingangsdata en overgangsrecht van de Wet Werk en Zekerheid.