TNO-STOOF en In Person

Met TNO en STOOF werkten we aan een onderzoek naar een grote groep flexkrachten zonder startkwalificatie (Fase A/1-2). Deze medewerkers kunnen vaak niet terugvallen op diploma’s, maar zijn afhankelijk van werkervaring, motivatie en mentaliteit. Juist die aspecten vormen een belangrijk onderdeel van onze selectiecriteria en waren voor ons mede aanleiding om actief deel te nemen in dit onderzoek.

De doelstelling van het onderzoek is het creëren van een integrale aanpak die flexkrachten en consultants op een simpele wijze inzicht geeft in de aanwezige en te ontwikkelen competenties van medewerkers. Het onderzoek zou tevens moeten aantonen welke taken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van flexkrachten. Het uitgangspunt van deze samenwerking is de overtuiging dat diverse leerrijke taken bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. In dit onderzoek is voor het eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van flexwerk voor ontwikkel(loop)banen.


   
   

Ontwikkel(loop)banen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de potentie van ontwikkel-(loop)banen ook in banen voor laagopgeleide flexkrachten aanwezig is en bijdraagt aan de ontwikkeling van de doelgroep. In Person is samen met een  aantal klanten bezig om concreet invulling te geven aan een aantal pilots voor ontwikkel(loop)banen.

Het succes van het onderzoek is voor ons aanleiding om ook in toekomstige onderzoeken te blijven zoeken naar nieuwe en verbeterde perspectieven voor onze flexkrachten.

Highlights

  • Voor medewerkers zonder startkwalificatie
  • Integrale en praktische aanpak ontwikkelen
  • Resultaat: veel potentie
  • Met klanten starten we pilots