Disclaimer

In Person spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en diensten. In Person behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere mededeling of verplichting.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt In Person geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan In Person geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie via deze website, verzonden e-mails of andere elektronische berichten.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Niets van onze website, verzonden e-mails of andere elektronische berichten mogen verveelvoudigd, gewijzigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van In Person.