Wijziging aantonen identiteit uitzendkracht

De Belastingdienst heeft in het kader van de keten- en inlenersaansprakelijkheid een wijziging doorgevoerd betreffende het aantonen van de identiteit van ingehuurde medewerkers. Het is niet langer noodzakelijk een kopie identiteitsbewijs op te nemen in de administratie, in geval van een ingehuurde medewerker met de NL nationaliteit of onderdaan van de Europese Unie, de Europese Ruimte of Zwitserland.

In de nieuwe situatie..

is het volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet langer toegestaan een kopie identiteitsbewijs op te nemen in de administratie. Het is immers niet meer wettelijk voorgeschreven door de Belastingdienst.

 

Belangrijk..

Indien de ingehuurde medewerker niet over de NL nationaliteit beschikt en geen onderdaan is van de Europeese Unie, de Europese Ruimte of Zwitserland, moet een kopie identiteitsbewijs worden opgenomen in de administratie.

Een rijbewijs kan niet worden gebruikt bij het vaststellen van de identiteit.
In dit document is de nationaliteit van de persoon niet vastgelegd.

Aan het vastleggen van persoonsgegevens gaat een belangrijke stap vooraf: het identificeren van de persoon en de verificatie van het identiteitsdocument. Deze verplichting ligt zowel bij de uitlenende - als de inlenende organisatie.

Vastleggen persoonsgegevens
in administratie

Om de identiteit van ingehuurde medewerkers zichtbaar te maken in de administratie (die verplichting blijft bestaan), kunnen de volgende persoongegevens worden vastgelegd:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN/sofinummer
 • Specificatie gewerkte uren
 • Nationaliteit
 • Soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
 • Indien van toepassing: aanwezigheid A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
 • Naam, adres en woonplaats van de onderaannemer/uitlener.

Highlights

 • Inlener blijft verantwoordelijk voor vaststellen identiteit
 • Kopie identiteitsbewijs niet noodzakelijk, daardoor niet toegestaan
 • Persoonsgegevens moeten worden vastgelegd in administratie