NEDAP & In Person

In Person heeft een nauw samenwerkingsverband met technology bedrijf Nedap. Samen bedenken we en werken we aan innovatieve oplossingen voor de flexbranche. Een van die innovaties, ontwikkeld door Nedap, is het digitale urenregistratiesysteem PEP.

Met PEP vullen uitzendkrachten hun uren direct online in of via hun persoonlijke PEP-kaart met reader. Hiermee klokken zij bij binnenkomst in en wordt er uitgeklokt aan het einde van de dienst. Zo wordt er een waterdichte, foutloze en supersnelle afhandeling van de gewerkte uren gegarandeerd. Het systeem is web based, makkelijk schaalbaar, snel en eenvoudig in gebruik door de plug-and-play online oplossing.
PEP heeft zeer uitgebreide koppelingsmogelijkheden met externe applicaties waardoor de implementatietijd gering is.

Productontwikkeling

Naast de verdere ontwikkeling van NEDAP PEP zijn we volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. Op korte termijn komen we met een strategische plannings- en beschikbaarheidstool. Met deze tool kan de gehele personeelsplanning, vast of flex, geïntegreerd worden in één systeem. Medewerkers hebben met een online tool realtime de mogelijkheden om nieuwe informatie toe te voegen.

   
   

Waar zetten wij PEP in?

Bij veel In House klanten wordt de PEP-oplossing naar grote tevredenheid ingezet. Door het digitaal registeren en verwerken van uren van grote aantallen medewerkers wordt zo flink bespaard op administratie voor de uitzendkracht, de leidinggevende die autoriseert, de medewerkers P&O en de financiële administratie.

Bij onze opdrachtgevers richten we het proces in van urenregistraties tot onkostendeclaraties en proforma facturen die via reversed billing (alsnog te ontvangen factuur) ingeschoten worden in de financiële systemen van onze klanten.

Inzicht in uren

PEP geeft online altijd een actueel inzicht in gewerkte en niet-gewerkte uren van medewerkers. Per kostenplaats is inzichtelijk op welke uren er gewerkt is. De centrale registratie en de verwerking van de urenverantwoording zorgt hiermee voor betrouwbare managementinformatie.

Highlights

  • Digitale urenregistratie
  • Foutloze en supersnelle uren afhandeling
  • Besparing op administratie van uren
  • Basis voor betrouwbare managementinformatie